תודה על תרומתך הנדיבה למאמצי ההצלה של מרכזי מיצוי הזכויות. בזכותך נוכל להמשיך לסייע למאות אלפי אנשים הזקוקים לעזרה